מסעה החשאי של הנשמהתקופת-חיים אחת היא אך הבזק בזמן

הנשמה נודדת בצורות חיים שונים כמעט ללא הפסק. חיים חומריים גוררים איתם סדרה של פעולות
ותגובות. זהו פס סרט ארוך של פעולות ותגובות (סיבה-ותוצאה) ותקופת חייו של אדם היא רק הבזק במופע
כזה של פעולה-תגובה. כשנולד ילד, יש להבין שגופו המסוים מהווה התחלה לסדרה נוספת של פעילויות
. וכשאדם זקן מת, יש להבין שסדרה אחת של תגובות נסתיימה


אתה זוכה לגוף בו בחרת

הישות החיה יוצרת את גופה על-ידי תשוקותיה האישיות, האנרגיה החיצונית של הריבון מספקת לה את
הצורה המדויקת בעזרתה הגוף יוכל להתענג על תשוקותיו במידה מירבית. הנמר חפץ להתענג על דמן של חיות
אחרות: לכן, בחסדו של הבורא, האנרגיה החומרית סיפקה לו גוף של נמר, עם אפשרות להתענג על דם של
, חיות אחרות. כך גם אדם החי כבהמה וחזיר, רודף כל חייו אחר החומר ותענוגות החיים, מין, כסף, אוכל
יקבל בחייו הבאים נשמה שתגשים באמת את תענוגותיו: חזיר, נמר, בהמה או אפילו צמח ואופיו יהיה איך
שאדם זה עיצב אותו בחייו הנוכחיים. כמובן שמלמעלה נותנים לכל אדם הזדמנות לתקן את מעשיו ובעולמות
העליונים קובעים שאותה נשמה שחטאה תקבל שוב גוף אנושי, במטרה לתקן את הפגמים מגלגולים קודמים
ואם פעם אחר פעם, האדם לא מתעורר, לא עולה בדרגת הרוחניות ולא שואל מאין הוא באמת הגיע וממשיך
לחיות ברמה של בהמה - נאלצת אותה נשמה להתגלגל בגוף בהמה או צמח ולהמשיך את חייה באותו חומר
. אליו היתה רגילה

מוות פירושו שיכחת חייך הקודמים

לאחר המוות שוכח האדם הכול על-אודות היחסים הגופניים הנוכחיים, לכן נהוג ביהדות לקבור את המת
בהקדם מפני שגוף שלא נקבר, הנשמה לא מוצאת לעצמה את המנוחה שהיא צריכה. אנו מתנסים בזה במעט
, בלילה כשאנו ישנים. בזמן השינה, אנחנו שוכחים את כל הקשור לגוף זה, ואת כל הקשור ליחסים הגופניים
על-אף ששיכחה זו היא מצב זמני שנמשך מספר שעות בלבד. המוות הוא רק שינה למספר חודשים או למשך
זמן מסוים שנמדד בעולמות העליונים על-מנת לשלוח את הנשמה המסוימת למלא תפקיד בעולם החומרי
בגוף חומרי מסוים. לכן, האדם צריך לשנות את שאיפתו במהלך חייו בגוף הנוכחי. זה דורש למידה רוחנית
. והתחלה של פיתוח מודעות לכוח עליון ממך

מדע גלגול-הנשמות אינו מוכר
למדענים של היום

מדע זה של גלגול-נשמות איננו מוכר באופן מוחלט למדענים של היום. המדענים, כביכול אינם אוהבים
להטריח עצמם בדברים כאלה: משום שאם הם היו שוקלים בכלל נושא עדין זה ואת בעיות החיים הקשורות
. איתו, הם היו נוכחים לדעת שעתידם שחור משחור


בערות בנושא גלגול-הנשמות מסוכנת

החברה המודרנית מבוססת על נוחיות, משרה גבוהה, כסף טוב, אוכל טוב, מקום טוב לישון הסטנדארט הגבוה
ביותר לנוחיות. לכן כל אחד, מצפה לחיות בנוחיות רבה בבית מרוהט, נאה ומעוטר באשה ענוגה וילדים, ומבלי
להשתוקק לעזוב בית כזה. פקידי ממשלה ושרים רמי-דרג דבקים במשרותיהם הכבודות עד למוות, ואפילו
, אינם חולמים או משתוקקים לנטוש את נוחיות ביתם. אנשים חומריים, הנתונים כך לתעתועי חושיהם
מתכננים תוכניות שונות למען חיים נוחים עוד יותר. אך לפתע פתאום בא המוות האכזר, וללא רחם נוטל עימו
את גדול מתכנני התוכניות, נגד רצונו, ומכריחו לוותר על גופו הנוכחי, בעבור גוף אחר. מתכנן תוכניות כזה
. נאלץ לקבל גוף אחר מבין 8,500,000 מיני חיים שונים, על-פי תוצאות המעשים שביצע

אנשים שהיו קשורים יותר מדי לנוחיות חומרית: לכסף, אוכל, בגדים, גוף, הרצון לקבל לעצמו בלבד, זוכים
, בדרך-כלל בחייהם הבאים לגוף ממין ירוד. זאת בשל מעשי החטא שביצע במשך תקופה ארוכה של חייו. כך
כל האנרגיה הטמונה בחיי האדם מתבזבזת. כדי להינצל מסנה של החמצת הגוף האנושי ומסכנה של
התקשרות-יתר לדברים שאינם אמיתיים, חייב האדם להתחיל להתכונן למוות בגיל חמישים, אם לא קודם
. לכן. העיקרון הוא, שהאדם חייב לקבל כמובן מאליו שאפשרות המוות קיימת תמיד, אפילו לפני גיל חמישים
כל אדם חייב לדעת ולפחד, ולו-במעט ותמיד להיות מודע לכך שאף אחד בעולם לא הבטיח לאף אחד חיי נצח
ושתמיד תמיד הוא יהיה בריא לגמרי ושתמיד יהיה לו טוב בחיים. לכן, בכל שלב בחיים על האדם לדעת להיות
. מודע לקיום כוח עליון ולהתקין עצמו לחיים הבאים, הטובים יותר

מדוע יש אנשים שאינם מסוגלים
לקבל גלגול-נשמות

יש חיים אחרי המוות, ויש גם אפשרות להשתחרר ממחזוריות הלידה והמוות ולשרות בחיי נצח. אולם מאחר
שהתרגלנו מימים ימימה לקבל גוף אחד אחר השני, קשה לנו לחשוב על חיים שמתמשכים לנצח. והחיים
בקיום חומרי הם כה נוראים, שניתן לחשוב שאם יש חיי נצח, גם הם בוודאי נוראים. לדוגמא, לא פעם אדם
חולה שלוקח תרופה מרה מאוד ושוכב במיטתו מבלי יכולת לזוז, ואף אוכל ועושה את צרכיו שם, מוצא את
חייו כל-כך בלתי-נסבלים עד כי עולה על דעתו, "הבא ואתאבד". בדומה לכך, גם חיים חומריים הם כה
אומללים אנו סובלים במצבנו החומרי, אך כאשר אנו עוזבים את מצבנו החומרי, ביכולתנו למצוא חיים
. אמיתיים, חיי נצח וזאת בהתאם למעשים בחיים אלו


חלומות וחיי עבר

לעתים אנו רואים בחלומות דברים שלא התנסינו בהם מעולם בגופנו הנוכחי. לעתים, בחלומותינו, אנחנו
חושבים שאנו עפים בשמים, אף שלא התנסינו כלל במעוף. פירושו של דבר שפעם, בחיים קודמים, בין אם
כאלים-למחצה או כאנשי חלל, או כל דבר אחר עפנו בחלל. הרושם מצוי במאגר הרשמים של הנפש, ולפתע
. הוא בא לידי ביטוי. זה כמו תסיסה שמתרחשת במעמקי המים, ולעתים מתגלה בבועות על פני המים
לפעמים אנחנו חולמים שאנו מגיעים למקום שמעולם לא היכרנו או התנסינו בו בתקופת חיים זו, אך זה
מוכיח שבחיינו בעבר התנסינו בו. הרושם נשמר בנפש ולעתים הוא מתגלה בחלום או במחשבה. המסקנה היא
שהנפש היא מחסן של מחשבות וחוויות שונות שעברנו במשך חיים בעבר. כך יש רצף של המשכיות מתקופת
. חיים אחת לשניה, מחיינו הקודמים לחיים אלו, ומחיים אלו לחיינו בעתיד


איבוד הכרה והחיים הבאים

ישות חיה, השקועה יותר מדי בפעילות חומרית, מתקשרת מאד לגוף החומרי. אפילו בשעת המוות היא חושבת
על גופה הנוכחי ועל קרוביה הקשורים עם גופה. כך היא נתונה כל כולה לתפיסת חיים גופנית, עד כדי כך
שאפילו ברגע המוות היא מתנגדת לעזוב את גופה. לפעמים קורה, שאדם על סף המוות נשאר נטול הכרה
למשך ימים רבים לפני שהוא עוזב את גופו. ייתכן שאדם זוכה ליהנות מגוף של ראש ממשלה או של נשיא, אך
כאשר מסתבר לו שהוא ייאלץ לקבל גוף של כלב או חזיר, הוא מעדיף שלא לעזוב את גופו הנוכחי. לכן הוא
. שוכב ימים רבים בלי הכרה לפני שהוא מת

שינויי גוף - השתקפויות האשליה

הירח הוא קבוע ואחד, אך כאשר הוא משתקף במים או שמן, נראה שהוא לובש צורות רבות בשל תנועת
הרוח. באופן דומה הנשמה היא משרתת נצחית של אישיות אלוה העילאי, אך כאשר היא מוטלת לתוך אורחות
, הטבע החומרי, היא לובשת גופים שונים, לעתים של אדם, של כלב, של עץ וכך הלאה. בהשפעת האשליה
הכוח המשלה של הבורא, וכחלק מכל תוכניות הבריאה, חושבת הישות החיה שהיא מישהו מסוים, אמריקאי
מיצרי, הודי, חתול, כלב, עץ או כל דבר אחר. זה נקרא אשליה. כאשר האדם משתחרר מכל הבלבול הזה ומבין
שהנשמה אינה שייכת לשום צורה בעולם החומרי. הוא נמצא אז במישוב הרוחני. מיד כאשר הישות החיה
. שבה לדמותה והבנתה הרוחנית המקורית, היא מתמסרת לדמות העליונה הבורא העליון


ההיגיון שמאחורי גלגול-נשמות

שני ילדים נולדים באותה שעה ובאותו היום. הוריו של הראשון עשירים, בעלי חינוך טוב, וזה שנים מצפים
בכיליון-עיניים לבוא ילדם הראשון. ילדם, בן, קורן כולו, בריא ומצודד-לב, עם עתיד מלא הבטחות. ללא כל
. ספק, הגורל מאיר לו פנים
הילד השני נקלע לעולם שונה לגמרי. הוא נולד לאם שניטשה בהריונה. בשל עונייה הרב היא אינה נלהבת
במיוחד לגדל את פרי בטנה החלוש שזה עתה נולד. הדרך לפניו רצופה מצוקות וקשיים, שלא קל יהיה
. להתגבר עליהם
... תינוק קטן בא לעולם ותוך זמן קצר מת ממחלה

העולם מלא בחוסר שיוויון כזה, חוסר שוויון משווע שלעתים מעורר קושיות ושאלות: "כיצד יכולה ההשגחה
. העליונה להיות כה בלתי-הוגנת? מה עוללו ג'רג' ומרי שנולד להם בן עיוור? הם אנשים טובים
"! אלוהים כה אכזר

עקרון גלגול-הנשמות, מכל מקום, מאפשר לנו להשקיף על החיים מפרספקטיבה רחבה הרבה יותר - מנקודת
הראות של הנצח. מנקודת-ראות זו, סך כל תקופת חייו של אדם אינה נראית כתחילת הקיום, אלא לא יותר
מהבזק בזמן, ואנו יכולים להבין שייתכן שאדם שנראה כצדיק וישר-דרך, יסבול קשות, משום שהוא קוצר את
פירות מעשיו הבלתי חסודים שביצע בחיים אלו, או בקודמים. עם היבט רחב כזה של צדק אוניברסלי, אנו
. יכולים להבין כיצד כל נשמה ייחודית אחראית בעצמה לתהליך הסיבה-תוצאה שלה

מעשינו מושווים לזרעים. בתחילה הם מבוצעים או נזרעים, ובמשך הזמן הם מבשילים בהדרגה ומשחררים
את התוצאות הנובעות מהם. תגובות כאלו יכולות לגרום לישות החיה סבל או הנאה, והישות החיה יכולה
להגיב מצידה אגב שיפור אופיה, או אגב הגברת החייתיות שבה. אך בכל מקרה, חוקי גלגול-הנשמות פועלים
. ללא משוא-פנים ובצדק רב ומעניקים לכל ישות חיה את הגורל שזומן לה על-פי פעולותיה הקודמות

פושע בוחר להיכנס לכלא, בהפרו ביודעין את החוק, אך ייתכן שאדם אחר ימונה למשרת שופט עליון, בשל
שירותו המעולה. באותו אופן, הנשמה בוחרת את גורלה, כולל בחירת הצורה הפיסית המיוחדת, על בסיס
."! תשוקותיה ופעולותיה בעבר ובהווה. אין איש שיכול לקבול באמת ובתמים "לא ביקשתי להיוולד
." במערכת הלידות והמיתות שבעולם החומרי "רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום

, כשם שאדם בוחר מכונית על בסיס צורכי נהיגה אישיים ויכולת קנייה, כך הטבע החומרי מכין את גופנו הבא
- כמענה לתשוקותינו ומעשינו. אם אדם מבזבז צורת חיים יקרת ערך זו, שמטרתה היחידה היא הגשמה
, עצמית, רוחניות, ללמוד בחיים אלו מיהו אדון-עולם זה באמת ומתעסק בפעילויות חייתיות בלבד - אכילה
שינה, מין, כסף קל, הימורים, תענוגות, אלוהים יתיר לו למצוא את מקומו בין מיני חיים בעלי אפשרויות רבות
. יותר להתענגות חושית כזו, שאינם נתונים לאחריות ולאיסורים הטורדניים המוטלים על בן-אדם

למשל, אדם זללן, שללא הבחנה מפטם עצמו במיגוון ובכמויות אדירות של מזון, עלול לזכות מידי הטבע בגוף
. של חזיר או של עז, צורה שתאפשר לו להתענג, מבלי משים על פסולת ואשפה

ייתכן ששיטה ליברלית זו של שכר ועונש נראית לכאורה מהממת, אך היא הוגנת בהחלט ומתיישבת להפליא
עם תפיסתו של אלוהים כישות מלאת רחמים. הישות החיה זקוקה לגוף מתאים כדי להתענג על סיפוק חושיה
בדרך בה בחרה. והטבע החומרי, שממקם את הישות החיה בגוף לה היא מתאווה, מגשים באופן הולם ביותר
. את תשוקותיה האישיות האלה

ישנן תפיסות מוטעות דתיות ושכיחות שנדחקות על-ידי ההיגיון הצרוף שבגלגול-נשמות, והן שהכל תלוי
בהתנהגותנו בתקופת חיים אחת זו, ואם נחיה בה חיי חטא חסרי מוסר, נקולל ונישלח לעולם ועד למחשכי
הגיהנום - ללא תקווה לגאולה. אנשים רגישים בעלי הבנה, המודעים לאלוהים, מוצאים שיטה כזו של צדק
סופי, יותר שטנית מאשר אלוהית. האם אפשרי הדבר, שאדם מסוגל לחוש חסד או רחמים כלפי אחרים, ואילו
אלוהים אינו מוכשר לרגשנות? הרי אדם נוצר בצלם אלוהים, והבורא חייב לשאת בכל המעלות והתכונות
בדרגת השלמות הגבוהה ביותר. אחת מתכונות אלו היא מידת הרחמים הגדולה של אבינו שבשמים. תפיסות
מוטעות ושלולות כל היגיון שהאל מעניש לנצח נצחים, מתארות את הבורא כאב חסר-לב, שמאפשר לילדיו
. להיות מולכים שולל, ואז צופה בהתייסרותם והענשתם האינסופיות

על פי חוקי גלגול-נשמות, אלוהים מכיר ומנציח אפילו מעשה טוב, מזערי שעשה אדם, שראשו ורובו שקוע
בחטא. נדיר מאוד למצוא מישהו שהוא חוטא במאת האחוזים. לכן, אם ישות חיה מתקדמת בחיים אלה, ולו
במעט, מבחינה רוחנית, בחיים הבאים יותר לה להמשיך מנקודה זו. התקדמות זעירה בשביל הרוחניות
והלימוד הכל כך חשובים יכולים להגן על האדם מן הפחד האיום ביותר של קבלת גוף נחות משל אדם בחיים
הבאים. כך יכולה הנשמה לפתח את תכונותיה הרוחניות הטבעיות במשך תקופות חיים רבות, עד אשר איננה
. צריכה להתגלגל יותר בגוף חומרי, ויכולה לשוב לביתה המקורי בעולם הרוחני

זו הברכה המיוחדת בה מבורכים חיי אדם - אפילו אם אדם מועד לייסורי תופת בשל מעשים נפשעים שביצע
בחיים אלו ובקודמים, הוא יכול, על-ידי קבלת תודעת הבורא, לשנות את חוקי הסיבה-תוצאה שלו. הנשמה
בגוף אדם נמצאת בנקודת-אמצע בסולם ההתפתחות. מכאן יכולה הישות החיה לבחור בין הידרדרות לבין
. השתחררות ועליה במדרגות הרוחניות
. נר ה' נשמת אדם