? מהו עיבור נשמה רע

. עיבור רע הוא כניסת נשמה של רשע בגופו של אדם שפתח לה פתח לכך על-ידי איזו עבירה חמורה שעבר
הרי "עיבור רע" עלול להרוס את אישיותו כליל". רבי חיים ויטאל (שער הגלגולים כ"ב, ע"א) כתב: "ותתעבר
בו הנפש ההיא להחזיקו ברשעתו עד שיאבד מן העולם". תופעה זו כונתה "דיבוק" בעיקר מן המאה
.( השבע-עשרה. (ראה עוד בנושא השדים באתרי


? להיכן מתגלגלות נשמות הרשעים

רוב נפשות הרשעים מגולגלים בבהמה חיה, ועוף. לכן אסור לשחוט אותם בסכין פגומה, וזאת כדי שתצא
הנפש בלי ייסורים וצער. ולמרות שמצער השוחט את הבהמה בשחיטה, זהו לטובתה - כמו שהרופא מצער את
. החולה בהקזת דם. כך כוונת הרופא לטובת החולה משום שלמעשה הרופא מרפא את החולה מחוליו
- כשהשוחט מברך על השחיטה או למעשה מתקן את הנפש המתגלגלת בה, ועל כן נאסר לאכול איבר מן החי
כי שמא מגולגל בבהמה זו נפש אדם. למעשה, כל עניין הגלגול התחיל מדור המבול שאמר ה' (פרשת בראשית
פרק ו' פסוק ג'): "לא ידון רוחי באדם", והמקובלים מפרשים שהקב"ה אמר, אינני בורא עוד נפש באדם, ואם
תבוא נפש חדשה היא תבוא רק מן הזרע שכבר בא בסוד הגלגול, והקב"ה מזמין לכל חוטא בהמה שמגולגל
בה נפש שחטאה ומקריבה קורבן וחוזר בתשובה, וכאן למעשה יש תיקון לשניהם. ובכל מקרה מומלץ שלא
. לשחוט בהמה כך סתם לתאוות אכילה ולצרכי מסחר לשם בצע כסף

? האם הרוע בעולם קשור בגלגול נשמות

, תורת גלגול הנשמות שופכת אור על בעיית הרוע. כולנו לומדים שהבורא טוב, אוהב, צודק וכל יכול, ועם זאת
אנו תוהים כיצד זה עולמו של הבורא מלא אומללות ועוול. אנשי דת ופילוסופיה תמהים לנוכח הדילמה הלא
. מובנת הזאת, אך רק מעטים מהם חיפשו תשובה בגלגול נשמות
התשובה - שהרוע והעוול, השוררים בשפע בעולמנו זה, הם תוצאה של מאבקיהן של מליוני נשמות המנסות
לתקן את חובם וכישלונן בכך. כשהולכת וקרבה שעת בואו של המשיח מצטופפות אל תוך עולמנו נשמות
עמוסות רוע בנסיון נואש להמשיך בנתיב הרוע שלהן לפני שיהיה מאוחר מדי, ולכן אין לנו להתפלא מדוע הרוע
. שולט והדברים נראים גרועים משהיו אי-פעם

אנשי המדע אינם מצליחים למצוא הוכחות לגלגול נשמות. הם דוחים נושא זה המובן מאליו, וממשיכים
. לדבוק בטענה שהפשע נובע מתנאים חברתיים כלכליים, ושתכונות אנוש הן תוצאה של תורשה
. יש להאמין שההבדלים בין בני אדם אינם נובעים מהעדפות אלוהיות, אלא נובעים מן ההבדלים של הנשמות
הרוע קיים כדי שנוכל לבחור בין טוב לרע. באמצעות הבחירה החופשית שלנו אנחנו יכולים להשתבח
. במעשינו, שאם לא כן, ואילו היה קיים רק טוב ולא היתה ניתנת לנו בחירה חופשית - היינו כרובוטים

? מהי למעשה תכלית הנשמה

שאיפתה של הנשמה היא להישאר תמיד במצב של מודעות טהורה בלי שיהיה צורך להיתלות בקיום הגופני
ולהתנגד ללידה מחדש. הנשמה היא כוח שיוצר בתוכנו חיים. כאשר הנשמה עוזבת את הגוף - היא יוצרת
. מוות, שכן מרגע שאין חיים בגוף, אין עוד תכלית לקיום הגופני. כך נתונים הגוף והנשמה במאבק מתמיד
, משימתה של הנשמה להיות הכוח להפוך את הגוף לרצון לקבל, על מנת לתת ,ולקרב את הגוף אל בוראה
ומשהשלימה את המשימה הזאת, למעשה - השלימה את הגורל שנגזר עליה והגיעה לגמר התיקון שלה. הגוף
. מסיים את תפקידו ונרקב בקבר

, אצל אדם צדיק, כוח הגוף וכוח הנשמה מתערבבים זה בזה ונעשים לאחד,ואז אין עוד צורך בהתפרקות הגוף
גופו של צדיק אינו מקושר לכוחות טומאה, ולכן הגוף אינו נהרס ונרקב בקבר. ומרגע שהנשמה אינה יכולה
להמשיך ולסבול את מה שהחיים מציעים לה על-פי תנאיהם, היא חייבת להסתלק. בשעות השינה של
האדם, כשיש חוסר פעילות גופנית, יכולה הנשמה לעזוב את הגוף ולחזור כל לילה אל בוראה, שם היא נטענת
מחדש לקראת המאבק הצפוי לה עם התעוררות האדם מהשינה אילולא כך, היה הגוף הורס את הנשמה בתוך
. זמן קצר

בזוהר מדרש שיר השירים דף ע'-ע"ה כתוב: שהנשמה מדברת עם בוראה ואומרת לו: "אמור לי סודות
החוכמה העליונה, איך אתה רועה ומנהיג בעולם ההוא העליון? למד אותי סודות החוכמה שלא ידעתי ולא
למדתי עד הנה כדי שלא אהיה בבושה בין אלו המדרגות העליונות שאני באה אליהן כי עד כאן עוד לא
." הסתכלתי בהן


היכן נזכר גלגול נשמות בתנ"ך ובזוהר

בספר קהלת א,ד' נאמר: "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" (בזוהר חדש דף ל"ג ע"א). הזוהר מסביר
. לנו שכוונת הפסוק היא שאותו דור שחלף מן העולם הוא גם שיבוא להחליף אותו

בספר שמות כ', ה' בעשרת הדיברות כתוב: "פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל ריבעים לשונאי". האם
? הכוונה שהבורא מלא חימה וחרון שאינו מסתפק בהענשת החוטא, והוא מעניש גם את הנכדים והנינים
הזוהר מפרש שהדורות השלישי והרביעי, הם בעצם הדור הראשון. כלומר - נשמה אחת החוזרת ומופיעה
- בדמות צאצאיו של הדור הראשון כדי לתקן את הפגמים שאליהם התייחס הפסוק "עוון אבות". כלומר
הפסוק עוון אבות, אין פרושו מה שנראה לעין, אלא יש לו משמעות עמוקה הרבה יותר. הכוונה היא שלעיתים
. אדם מסוים, נשלח אל העולם למטרת תיקון, ואינו מצליח להשלים את תיקונו, ולכן עליו לחזור בגלגול

התנ"ך, לא התכוון לומר שאדם תמים וחף מפשע ישלם על חטאי אבותיו, אלא שאותו אדם שחטא הוא האב
. שחזר בדור שלישי או רביעי כדי להשלים את מלאכת התיקון, וכך הוא למעשה הנכד או הנין של עצמו
האר"י (בספר שער הגלגולים דף ל"ב) אומר שמספר הפעמים שיש לחזור על המעגל הזה תלוי בנשמה של
היחיד. אם הנשמה הזאת חיה משך חיים אחד ואינה משיגה כל התקדמות, מותר לה לחזור שלוש או ארבע
! פעמים לכל היותר. אם תיכשל כישלון מוחלט ייגזר עליה תוהו

, ועוד נאמר שכאשר התיקון שנועד לנשמה כבד במיוחד, עשויה נשמת אדם למצוא עצמה מגולגלת בגוף חיה
צמח, או אפילו אבן. טענה מדהימה זו יש בכוחה להסביר תופעות מסתוריות רבות שהאדם נתקל בהן מאז
ימיו הקדמונים ועד ימינו אלו, לשפוך אור על תופעות מוזרות של הופעת רוחות רפאים, ולהסביר רבים מן
." המקרים שפסיכיאטרים מנסים לשווא להבינם בתחום "מחלות נפש


? מהו דיבוק


? כיצד מסביר האר"י הקדוש את סוד הגלגול

האר"י מסביר שכל הנשמות נכללו באדם הראשון, ועל-ידי חטאו נתלבשו כולן בתוך קליפות, וצריך אדם
. לקיים תרי"ג מצוות, ואם לא קיים איזה מצווה צריך לבוא עליה בגלגול

כמו כן האר"י טוען שיש לפעמים נפש של אדם רשע שנפשו עדיין אינה יכולה להיכנס לגיהנום מרוב עוונותיו
והולכת נעה ונדה ונכנסת לפעמים בגוף איזה אדם או אשה וכופה אותו ונקרא חולי הנפל - כלומר, חולה נפילה
. או - אפילפסיה

רשעים - שברוב חטאתם מתגלגלים אחרי מותם כבעלי חיים, שהם מדרגה פחותה ממדרגות ויש רשעים
." המתגלגלים בדומם, ועל זה נאמר: "כי אבן מקיר תצעק


? מהיא דעתו של הרלב"ח בעניין גלגול נשמות

רבי לוי בן יעקב אבן חביב אומר כי כולנו מצווים ומחויבים להאמין באמונה זו בלי שום פקפוק וספק כלל. ולא
מן הראוי לדרוש ברבים באמונה זו, שכן רבותינו דיברו עליה ברמז וחידה וכתבו שזהו סוד גדול וממשיך
ומצטט את דברי הרמב"ן בפירושו לספר איוב (ל"ג,ל') המוסבר בדרך סוד וחידה: "ואם תחפוץ להבין סוד
הגדול הזה, לבך תשיח לדעתי וכליותיך תשתונן, ותסיר מעל פניך הענן, תיראנה עינך המלך והמלכה ותצפה
לגאולה תראה שני עופרים תאומי צביה, והגזרה והבניה". הרלב"ח מפרש כי במילה "תשתונן" מרמז "המלך
והמלכה" הם יהודה ותמר כלתו "תצפה לגאולה" זה בועז, שהיה גואל. "תאומי צביה" הם פרץ וזרח
והגזרה ,המיתה שנגזרה "והבניה", בניין היבום. הרלב"ח מוסיף ואומר כי לא מן הראוי לדרוש ברבים בעניין
. גלגול נשמות

רבי משה די-ליאון

. הוא מסביר את הקשר שבין נשמות אדם הראשון, דוד המלך ומשיח
. ראשי תיבות א.ד.ם: אדם דוד משיח - רומזים ששלושת האישים האלה הם גלגולים של אותה נשמה


? כיצד ניתן לדעת את סוד הגלגול

על-פי ספרו של רבי חיים ויטאל "גורל קודש" יש לומר תפילה מיוחדת ולעשות פעולת גורל על-פי ספר תורה
: וקוד מסוים, ואז ניתן לדעת
? א. האם אדם מסוים בא בגלגול
? ב. איזה גלגול אני
.( ג. מאיזה שבט אני מגולגל? (כל אחד משתיים-עשר המזלות מגביל ל- 12 השבטים
? ד. מהו התיקון לנשמה
. ה. ותפילה לאומרה כל יום כדי שלא יחזור האדם בשום גלגול שבעולם. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת