/ לתפריט הראשי / / דף -8 / / דף -7 / / דף -6 / / דף -5 / / דף -4 / / דף -3 / / דף -2 / / דף -1 / לדעת מאין באת ולאן אתה הולך

תפילה וצדקה יצילו ממוות