~~ פרושי חלומות על-פי חז"ל ~~
/ אות - א / / א - ד / / ה - י / / י - מ / / מ - ע / / פ - ש / / ש - ת / / לתפריט הראשי /: הרואה בחלום
.( אגוזים - בקשתו תלויה (תפילתו אולי תתקבל, אולי לא
. שנשתברו - נעשית בקשתו
. קיבל אגוזים - כבוד והנאה יבואו עליו
. אגם - נכנס לאגם מים - סימן שיהיה רא ש ישיבה
. אווז - יצפה לחכמה
. בא על אווז בחלום - יהיה ראש ישיבה
.( אמר רב אשי: אני ראיתיה ובאתי עליה (בחלום) ועליתי לגדולה (במציאות
. אווזים בביתו - ירבה כבוד ביתו
. אכל מבשר האווז - יזכה לטובות הרבה

אויר- ראה עצמו עומד באויר בין שמים לארץ- מרמזין לו שיעשה תשובה
. על פגם הברית

: אוכל- ראה עצמו אוכל
. אבטיחים- מחלות יבואו עליו
. אגוזים- יזכה לחיים טובים
. אגסים- יזכה לחיים טובים
. אפונה- יזכה להרוויח

. בוטנים- רעה תתחדש לו
. ביצים חיים- טובתו ירבה
. ביצים שבורות או מבושלות- נתקבלה תפילתו
. בצלים- כאב יבוא לו

: ראה עצמו אוכל בחלומו בשר של
. אדם- יזכה לשנוא את הרע
אריה (או לביא)- יתיראו ממנו מאוד או הוא יתירא מאוד
. ואומרים יחיה חיים ארוכים
. גמל- יזכה לעושר
. דב - עתיד ליקח ממון אסור
. דיה (או איה)- יזכה לטוב
. חזיר- יזכה לטובה ולאושר
. חמור- סימן לעניות
. יונה- יתקיים מזלו לטוב
. נץ- טובות יבואו לו
. נשר - יהא נצרך לטובות של אחרים
. סוס - יזכה לשמירת ממונו
. פרד (או פרדה)- עתיד ליקח ממון אסור
. פרה - יזכה לעושר
. ציפור - יזכה לטוב
. בשר צלי - צרה תעבור עליו
. קאת - יפסיד
. ראש של אדם- יבוא עליו חולי שיאכל כל מה שיש לו
. שור - יזכה לעושר
. תנשמת - הפסד יבוא לו

: ראה עצמו אוכל
. גבינה - יזכה להרויח או לטובה אחרת
. דבש טבעי- יזכה לטוב

: ראה עצמו אוכל
. דבש מבושל או יבש - חלאים יבואו עליו
. דבש עם שאר מאכלים (העזויים בדבש)- יזכה לטוב
. דובדבנים - יחלה ויתרפא
. זנגביל - הקב"ה חפץ בו
. חלה נקיה - מובטח לו שהוא בן העולם הבא
. חמאה - בשורה טובה תבוא לו
. חמאת עיזים - יזכה לגדולה
. ירקות הנאכלין בשולחן - יזכה להרויח ולחיים טובים
. כרוב - יזכה לטובה
. לחם - שם רע יצא עליו
. לימון - יבוא לידי עניות
. מעדנים - ירמז על בכי
. ענבים - מובטח לו שהואע בן העולם הבא
, ענבים אדומים- סימן טוב לו ולבניו. ויש אומרים שלא יצא לפני דין או שר
. שאם יצא ינצחוהו אויביו
. פלפלים - יזכה למעלה לפני המלך
. קישואים - חלאים יבואו עליו
. רימונים - יפרה וירבה רכושו
. שום - נראה בס"ד, רמז בשמיים שישתדל באהבת הבורא ובאהבת הבריות
. תאנים יבשים- ירוויח
. תאנים לחים - ימצא ממון במסתר
. תמרים - צרה תבוא עליו ויתמרקו (יתכפרו) עוונותיו
. תפוחים - חיים טובים יהיו לו ויזכה למעלה ולגדולה. רב האי גאון
. ויש אומרים שתבוא לו צרה או חולי

- אריה
. ישכים ויאמר "אריה ישאג מי לא ירא". וסימן הוא לאריכות ימים
. מדור האריה- יזכה לשנה טובה
. נלחם עם אריה או לביא וניצח אותו- יזכה לנצח אויביו
. אריה רודף אחריו - אויבים אורבים לו
. אריה צועק (שואג) מאחוריו- צרה או חולי יבואו לו באותה שנה
. גור אריות לפניו- יתגרו בו אויביו
. כמה אריות ומשך אחד מהם- ינצח אויביו
. רכב על אריה - ינצח את אויביו

: ארצות (ערים ומקומות)- מי שראה עצמו
. בארץ אשכנז - אבל יהא לו
. בארץ חם - צרה תעבור עליו וינצל ממנה
. בירושלים - הקב"ה יעלהו לשם
. בירדן - חלקו יהא עם צדיקים
. בישראל - הקדוש ברוך הוא יוליכהו לשם
בארץ כוש (אזור פרס)- בצרה גדולה יהיה
. בארץ פלישתים - יזכה להתקרב להקב"ה
. במצרים - יזכה לטוב הרבה
. בסוריה או בנהרות שבה- יקבל חיות חדש
. בעיר עם חומה בצורה- יזכה להסתתר בצל כנפי הקבה"ה
בעיר שאין בה חומה- צרה תעבור עליו

: במדינה ששמה מתחיל באות
. א' - טובה תבוא עליו
. ב' - בית יבנה
. ג' - יזכה לגמול חן וחסד
. ד' - דגל של חסד על ראשו
. ה' - הקב"ה מכין לו טובה
. ו' - אוי לו
. ז' - מזומן לטובה ועושר
. ח' - חלאים יבוא עליו
. ט' - יעבור למקום אחר ויעשיר
. י' - יסתתר בכנפי השכינה
. כ' - מכינים לו משהו טוב משמים
. מ' - מזונותו מוכנים ושונאיו יפלו
. נ' - נווהו (מקום מגוריו) יהא שלם במזל טוב וברווח
. ס' - יסמכהו הקב"ה באהבתו
. ע' - עיני הקב"ה פקוחות עליו לטובה כל ימיו
. פ' - יפדהו הקב"ה מכל צרה וצוקה
. ק' - הקב"ה קרוב אליו
. ר' - יראה מה שליבו חפץ
. ש' - ישמע האל תפילתו
. ת' - תם וישר הוא


ה מ ש ך -->