- אש
. ראה שנפל באש- מוות יבוא בארצו
נפל בעצמו לתוך אש- סימן שמזומן הוא לאש הגהנום
אמר המעתיק: ומשמים מרמזין לו לשוב בתשובה. וטוב שיאמר וידוי המפורט ויעשה התחלה חדשה
. ומשמים ירחמוהו

. ביתו נשרף באש- מחלוקת תבוא עליו
. אש באה לשרוף או להזיק - סימן לרעה שתבוא לעם או המושל
. אש בתוך עששית- יזכה לישא אישה חדשה
. ואם ראה שהאש כבויה- סימן לא טוב ויעשה הטבת חלום ותשובה
. אש בכבשן או בתנור- דברים רעים יבואו לו

אישה - אישה רוקדת או מוחאת כפיים- סימן לזנות
. וטוב שישוב בתשובה על פגם הברית ויאמר תיקון הכללי ומשמים ירחמוהו
. שדיים של אשה- יזכה לעושר
. אשתו יולדת- אחד מקרוביו ימות
. אשכים - אשכים של אדם- יזכה לבנים
. נפל אחד מאשכיו- יחלה ויתרפא ויש אומרים יאבד בן
. אתרוג - הדור (נאה ונהדר) הוא לפני קונו. גמרא
. באר - רבי חנינא אמר: ראה שלום. רבי נתן אמר: יצא תורה. רבא אמר: מצא חיים ממש

- בגדים
. בגדים שחורים- סימן לצרה
. בגדים אדומים- סימן לצרה ועונש
. בגדים לבנים- סימן למעשים טובים. רש"י
. אמר המעתיק: נראה בס"ד שהוא סימן לטהרה
. נשרפו בגדיו- נזכה להרוויח
. ראה עצמו ערום- סימן לבושה או צרה
. חגור בחגורת משי- יזכה לגדולה
. לבש בגדי משי- יקנאו בו בני אדם. נראה בס"ד, מכמה מקומות שיזכה לגדולה
. לבש בגדי כסף וזהב- יעלה לגדולה מאוד. רב האי גאון
. לבש בגדים יקרים- יזכה לגדולה
. פשט מלבושים יקרים- יזכה לגדולה
. נקרעו בגדיו- סימן שגזר דין שהיה עליו התבטל
. פושט בגדיו- אם חולה הוא- סימן טוב לו
. אבד בגדו - סימן להפסד
. לובש בגדי אישה- סימן שעבר עברה
. תופר בגד - יזכה להורות הוראות ויש אומרים יזכה לבנות בית
. מצא בגדי זהב- סימן טוב מאוד
. אישה שלבשה לבוש של בעלה- סימן שיורשת אותו

- ביצים
. כל הביצים טובים לחלום, חוץ מביצי יענה. רש"י
. ביצים בחלום- בקשתו תלויה אולי תתקבל תפילתו אולי לא
. ביצים שבורות - נעשתה בקשתו
. אכל ביצים חיים- יזכה לטוב הרבה
. אכל ביצים שבורות או מבושלות- נתקבלה תפילתו
. ביקש ביצים- יקנה עבדים ושפחות

- בית
ראה עצמו בביתו או במדינתו- ינצל מצרה
. בית עשוי ריקמה או מצויר- יזכה לשמחה ושקט
. העמיד דלת על פתח ביתו- ישא אישה במהרה
. משקוף ביתו שבור- אשתו או מישהו מזרעו ימות
. מחריב בית ישן- סימן טוב לו
. מחריב בית חדש- סימן רע לו
. כותל מביתו נופל- מוות או צרה יראה בקרוב
. קורות ביתו שנפלו- בן ימות לו
. דלת ביתו נפלה, או התקרה- אשתו תמות
. וטוב שיעשה הטבת חלום ואשתו תעשה תשובה רבה, גם תתן פדיון נפש לאדם ירא שמים
. ביתו נשרף- מחלוקת תבוא עליו

. בוקר - אמר רבי יוחנן: המשכים בבוקר ונפל פסוק לתוך פיו- הרי זה נבואה קטנה

. ברזל - כל מיני ברזל יפים לחלום חוץ ממגרפה ואיזמל וקרדום. חז"ל

. ברית - ראה ברית קודש- סימן לבן זכר
. בריתו עומד בקישוי- סימן לגבורת בנים
. נחתך בריתו- ימות באותה שנה. רשי"י. ויש אומרים יחתך זרעו

- ברקים ורעמים
. ברקים, רעמים וגשם יחדיו- טוב יהיה לאותה מדינה
. ברקים ורעמים בלי גשם- סימן לדור שעושים חטאים והקב"ה כועס עליהם

. גג - מקום גבוה- עלה לגג- יעלה לגדולה
. ירד מן הגג- ירד מגדולתו
. ראה עצמו במקום גבוה- יזכה לאהבת שרים או אנשים נכבדים
. משקיף ממקום גבוה - יזכה לחיים ארוכים

. גוף (אברי גוף)- גדלה קומתו- יזכה לאריכות ימים
. חוטמו נשר (נפל)- כעס משמים נסתלק ממנו
. ידיו נחתכו- יזכה שמלאכתו תעשה על ידי אחרים
. רגליו נקטעו- יזכה לנסוע בדרכים בכבוד, ולא יצטרך לילך רגלי
. זרועותיו לבנות- יאהבוהו אנשים גדולים
. זרועותיו מלוכלכות- אוהביו ידברו עליו שקרים, וכן אם זרועותיו מכוערים

. גחלים- גחלים עמומות- יריבו עמו שונאים ולכן יזהר לנפשו ויתרחק משונאים
. הלך על גחלים- יריבו עמו שונאים. ויש אומרים שילקה בגופו
." גילוח - הרואה תגלחת בחלום, ישכים ויאמר: "ויגלח ויחלף שמלותיו
. המגלח ראשו בחלום- סימן יפה לו
. גינה - ראה גינות ואכל מהם ירקות- שם רע יצא עליו ויש אומרים אשתו מזנה תחתיו

- גמל
מיתה נקנסה עליו משמים וניצול ממנה
. רב נחמן אמר: "גם ה' העביר חתאתך, לא תמות" נראה בס"ד שזכה למחילת עוון
. גמל בעט בו- יזכה לבשורות טובות
. רכב על גמל ונפל ממנו- יחלה בחולי גדול
. הרג גמל- יהרוג אויביו. רבי האי גאון
. אכל מבשרו- יזכה לעושר רב
. הרבה גמלים- סימן רע לו
. ראה חבורת גמלים ומשך אחד מהם- התגבר מזלו לטובה
. רכב על גמל- סימן שילך לדרך רחוקה. רב האי גאון
. ענף גפן- יצפה למשיח
. ראה עצמו מלכלך הגפן- סימן שאשתו תפיל העובר

- גשם- גשמים
. יזכה להרוויח ויש אומרים יראה קטטנה
. אמר המעתיק: נראה בס"ד שאם היו גשמי זעף- יבשר קטטה, אבל גשם רגיל- יבשר טוב וירוויח
. גשמי זעף שירדו לא בזמנם- גזרה תבוא על אותה מדינה
. גשמי ברכה בזמנם- גדולה תבוא על אותה מדינה
. גשמים עם ברקים ורעמים- טובה תבוא לאותה מדינה
שתה מי גשם- יזכה לשמחה. אמר המעתיק: נראה בס"ד שיזכה לגבורת אנשים
. או לזרע של קימא

. דבורים- אויביו יהמו עליו
עקצוהו דבורים- סימן שחטא בעוון הגאווה והדיבור. וטוב שיתוודה
. ויעשה התחלה חדשה ומשמים ירחמוהו

- דבש
. דבש מעורב עם דבורים- אויבים סובבים אותו
. אכל: דבש טוב- יוטב לו. רש"י
. אכל: דבש רע- יורע לו. רש"י
. אכל: מאכלים מעורבים בדבש- יוטב לו
. אכל דבש מבושל או יבש- חלאים יבואו לו

- דגים
. דגים קטנים- יזכה להרוויח. רש"י
. דגים גדולים- יזכה להרוויח הרבה. רש"י
צד דגים- בשורה טובה תבוא לו, ויש אומרים חיים טובים יהיו לו
. ויש אומרים בנים יוליד
. תפס בחיקו דג- אם הוא נשוי אשתו תהיה הרה ואם אינו נשוי יזכה לישא אישה
פרח חמק הדג מחיקו- סימן לא טוב, וכדאי לעשות תשובה ויתן פדיון נפש
. ליהודי כשר
. דגים יפים לחלום בין בים בין ביבשה

- דוב
. דוב בא עליו- מריבה מזומנת לו
. דב רודף אחריו- אדם לא טוב ינצח אותו
. ראש דב בידו- ממון אסור יהיה לו
. אכל בשר הדב- ממון אסור יהיה לו
. דב רודף אחרי אדם רע- יזכה החולם לנצח אותו. רב האי גאון

דלעת- דלעת או דלועים בחלום- הריהו ירא שמים בכל כוחו
." על שם "דלו עיני למרום

. דלת- התקין דלת בביתו- סימן שישא אישה במהרה
דלת ביתו נופל, קיר או משקוף- סימן שתמות אשתו
. וטוב שיעשה הטבת חלום ואשתו תעשה תשובה רבה, גם תתן פדיון נפש לאדם ירא שמים

- דם
. הקיז דם- עוונותיו נמחלו
. הקיז דם מחטמו- יחלה ויתרפא
. הקיז הרבה דם- יזכה לטוב נראה בס"ד שיזכה לסור מרע
. נתלכלך בדם- הפסיד ממונו
. יצא דם מגופו- חטאותיו נזכרים, ויש אומרים נמחלים
. השתין דם- אשתו תפיל
. שתה דם- סימן שינצל מצרה ויש אומרים יזכה לרפואה


ה מ ש ך -->