- נהר - וכן נחל
." הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר: "הנני נוטה אליה כנהר שלום
. הרואה נהר- יזכה לשלום
. נהר שמימיו גועשים- ישמור עצמו משונאיו
רחץ עצמו בנהר- סימן רע לו. ויש אומרים שיזכה לחברים טובים
. ויש אומרים שיזכה להנות ממלך גדול
. הוא נופל בנהר- יזכה לרווח
. טבל בנהר- ירוויח
. הוא שוחה בנהר- יתחבר לאנשים טובים
. הנהר סוחף אותו- ישמור עצמו שלא ילכד ברשת הזמן
נפל לנהר ולא יכול לקום- סימן לאבל ויעשה תשובה ויתן פדיון נפש וטוב שיסע
. לקבר צדיק גדול ושם יתוודה ומשמיים ירחמוהו
. נוחיות- בית כיסא- הנפנה בחלום- סימן יפה לו, ויש אומרים חפציו יעשו לו
. נחושת- עיין ערך מתכת

- נחש
. פרנסתו תתרבה
. נחש עם בת זוגו- יזכה לעושר
. נחש נשכו- פרנסתו נכפלת
. אדם שהרג נחש- אבדה פרנסתו. ורב האי גאון אמר שיזכה לטובה ואויביו יפלו
. נחש רץ אחריו או נשכו- פרנסתו ברווח
. נחש ישן או כפוף בגרונו- פרנסה תבוא לו
. נחש ברח מלפניו- פרנסתו בורחת ממנו
. נחש במים- אם אין לו אישה- ישא אישה. ואם יש לו- יתאלמן
? שאלו את הנחש מה הנאה יש לך להטיל ארס באדם
ענה להם: עד שאתם שואלים אותי, תשאלו לבעל הלשון- זה שמדבר רע על חברו
" מה הנאה יש לו לדבר רע. ועוד "וכי ישוך הנחש בלא לחש
. הכוונה שלוחשים לו משמים את מי לנשוך

. נטיעה- נטע אילנות- מעשה טוב עשה
. נטע כרם- יזכה לטוב
. נץ - טוב וכבוד יבוא לו
. נשר - גדולה תבוא לו
. נשר מעופף- עושר יבוא לו
. צד נשר- יעשיר ויפיל אויביו
. נשר בידו- יזכה לטוב
. אכל בשר נשר- יצטרך לבני אדם

. סולם- ראה עצמו עולה בסולם- סימן טוב לו

- סוס
. רכב על סוס- יזכה לגדולה וטובה. רב האי גאון. ויש אומרים יצפה לישועה
נפל מן הסוס- יחלה בחולי גדול. וטוב שיעשה תשובה ויתן פדיון נפש
. גם טוב שיקרא שיר השירים טרם אור הבוקר ומשמים ירחמוהו
. אכל בשר סוס- יזכה למזונות וממון מתוקנים
. ראה סוס לבן- סימן יפה לו - בין בנחת ובין שדוהר
סוס אדום דוהר- רע לו
. סוס אדום בנחת- טוב לו
. משך סוס אחריו- ישמע לעצת אנשים צדיקים
. רדף אחר סוס והיכהו- ינצח אויביו
. רכב על סוס ונגנב הסוס ממנו- יפסיד סחורתו

. סיר בחלום- שלום. גמרא
. ואמר רבי חנינא שהמדובר בסיר שאין בו בשר

- ספינה
. יזכה לשובע ולממשלה
. ישב בספינה קטנה- שם טוב יצא לו
. ישב בספינה גדולה- שם טוב יצא לו ולמשפחתו
. נפל מן הספינה לנהר או לים- יפול ביד אויביו
. נפל בספינה אל תוך הספינה- יצילהו הקב"ה ממכתו
. ספינה שטבעה- ינצל מכל עוונותיו ומדין של גהינום
. ראה עצמו בספינה גדולה- מובטח לו שהוא בן העולם הבא
. היה בספינה וטבעה והוא ניצול- נמחלו לו כל עוונותיו
. נפל מן הספינה לתוך המדינה- יזכה לטוב
. יצא מן הספינה ליבשה- יגלה ממקום למקום
. ספינה עם תורן בים הגדול- ינצל מכל צרה
. ישב בתורן הספינה והיא שטה בנס- יזכה לעושר וגדולה מאוד
. עמד בתוך ספינה העומדת במחוז- יזכה לטוב הרבה
. הוא נופל לספינה גדולה בים הגדול- ינצל מכל צרה

- ספרים
. ספר תורה בלי כיסוי- סימן רע לו
ספר תורה שנשרף- רע לו מאוד. נראה שטוב לו שיסע לצדיק גדול מאוד, לרשב"י או לאומן
ושם יעשה וידוי ארוך על כל מה שעבר עליו ויתענה ויתן לפדיון נפשו סכום נכבד
. וישוב בתשובה גדולה ומשמים ירחמוהו מאוד, אמן
. ספר תורה נכבד- סימן לבן זכר
. קנה ספר תורה או הביאו לו ספר תורה- אשתו תתעבר בבן זכר
. נפל הספר מידו- אשתו תפיל
. נקרע הספר תורה- ימות הולד
. ספרי נביאים וכתובים- ספר מלכים או תהלים או שיר השירים- יצפה לחסידות
. ספר ישעיה או משלי או קהלת- יצפה לחכמה
. ירמיה או איוב- ידאג מן הפורענות
. ספר קינות- יש אומרים ידאג מן הפורענות ויש אומרים יזכה לעתיד טוב
. מגילת אסתר- נס יעשה לו
. ספר או אגרת חדשה- סימן טוב לו

. עבד- ראה עבד- סימן רע לו

- עופות
. כל מיני עופות יפים לחלום, חוץ מן קריא וקפופא וקורפאי. חז"ל
. דומים לסוג של ינשוף או תנשמת עופות לילה שנראים משונה ומפחיד
. אכל בשר עופות- טובות יבואו לו
. עופות נלחמים- מריבה תבוא לו
. עוף מעופף- יזכה לגדולה
. עורב- עורבים עפים לעומתו- יזכה לטוב ויש אומרים יזכה למזונות
. עורב על ראשו- סימן שימות- כמו בחלום שסיפרו ליוסף הצדיק
עורב על ראש אדם אחר- סימן שימות אותו אדם
. וישוב בתשובה גדולה ויסע לקבר צדיק גדול ויתן פדיון נפשו ומשמים ירחמוהו

- עז
. אמר רב יוסף: הרואה עז בחלומו- שנה מתברכת לו. גמרא
. עיזים- שנים מתברכות לו
. הוא רועה עיזים או קונה עיזים- יזכה לריבוי בנים או לגדולה
. עיזים נגחו אותו- מזונותיו מרובים
. שתה חלב עז- מזונותיו מרובים

. עין (עיניים)- כאבו לו עיניו בחלום- סימן רע לו
שתי עיניו נשקו זו לזו- סימן שבא על אחותו
. בלע עין- סימן על שני אחים שנתקלקלו בעברה

. עמוד או אילן נופל- יזדעזע מאדם גדול וראוי שלא ילך למקום אחר, אלא ישאר במקומו

- ענבים
. הרואה ענבים בחלום- ילדיו הקטנים יגדלו
. סחט ענבים- יזכה לבטחון ולטובה
. סחט ענבים ושתה מהמיץ- יזכה לטוב ויש אומרים יזכה לעושר
. ענבים לבנים (ירוקים)- סימן יפה לו
. ענבים שחורים- אם בעונתן- סימן יפה לו. ואם לא בעונתן- סימן רע לו
. אכל ענבים- מובטח לו שהוא בן העולם הבא
. אכל ענבים אדומים- טוב יבוא לו ולבניו
. ראה כרם ענבים- סימן טוב לו
. כרם ענבים בלי ענבים והיה מהלך בתוכו- סימן לאבלות
." גפן מלאה- אשתו לא תפיל העובר- כמו שכתוב: "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך
ענף של גפן- יצפה למשיח
. יקב ענבים- סימן לגשמים שיבואו
. חבית מלאה יין- יזכה לשמחה גדולה

. עפר- הוא מרים עפר- סימן לקבורה
. חפר בארץ- אם הוא בריא- לא יפחד. ואם הוא חולה- סימן לא טוב הוא

- עצים
. עצים ארוכים- גבוהים- סימן לשובע ולשלום
. עץ צומח- יזכה לטוב
. עץ תפוחים מתוקים- סימן לאדם טוב ועשיר
. עץ תפוחים חמוצים- יזכה לבנים
. עץ נעקר ממקומו- סימן שילך למקום אחר ויש אומרים סימן למלחמה ופחד
עץ נופל- סימן לא טוב. ויהיה לו מורא גדול מאדם נכבד או שר
. וטוב שלא ילך למקום אחר, פן ימות
. עץ מלא פירות- יזכה להרוויח. ויש אומרים שיהיה סמוך לאדם גדול ויהנה ממנו
. הרבה עצים שנפלו- מראה על מלחמה או מוות מישהו קרוב
. עלה על עץ- יזכה לכבוד
. הוא חותך עצים- סימן לא טוב לו ולבני ביתו
. הוא מקיף עצים- יזכה לבנים
. ישן תחת העץ או העצים- יהא האל יתברך בעזרו

. עקרב- צד את העקרב- מחלוקת תבוא לו
ערום- הוא עומד ערום בארץ ישראל- סימן שחסר לו מצוות
. אמר המעתיק: מאליו מובן שמרמזין לו משמים שיתחזק בקיום המצוות
. עשב - יזכה לטוב ולמזונות
. עששית (מנורת לילה)- עששית דולקת- יזכה ליקח אישה חדשה
. עששית כבויה- סימן לא טוב הוא


ה מ ש ך -->