- שיניים
. נפלו שיניו הטוחנות- ימות מישהו במשפחה
. גדלו שניו- יזכה לישיועה גדולה. רש"י. ויש אומרים יזכה לטוב
. ראה שן צומחת- סימן לחולי
שן מתנועע- סימן לחולי
. שן מתנועע ונופל- סימן הוא למוות. ויתענה ויעשה תשובה רבה ויתן פדיון נפש ומשמים ירחמוהו
. שיניו כאבו- קרוב שלו חולה
. מכים שיניו- צער גדול יבוא לו

. שיער- יש לו שיער כשיער אישה- דברו עליו דבר מכוער
גילח שיער ראשו- סימן יפה לו
. גילח ראשו וזקנו- סימן יפה לו ולמשפחתו

- שלג
. שלג - באותה תקופה יהיה יוקר
. שמש מחממת את הקרח- היוקר יהפך לזול
. יותר שלג- יותר יוקר, פחות שלג- פחות יוקר
. חלם שאנשים רמסו שלג- מורה שהיוקר יהפוך לזול

. שמן זית- יצפה לאור של תורה, ויזכה להבין יותר בתורה
. שתה שמן זית- לפי הגמרא- סימן טוב לו
. הוא משקה שמן לזיתים- סימן שבא על אמו

- שמיים
. נפתחו שערי שמיים- אותה מדינה תזכה לטוב
. עלה למעלה מן השמיים- סימן רע למדינה מהמלך
. שמיים מכוסים עננים- יאבד דבר חשוב
. שמיים נופלים- סימן למלך שיפול
. שמיים בהירים- נראה בס"ד שיזכה לאמונת חכמים

. שמרים- שמרים של יין- כאב גדול יבוא לו

- שמש
יזכה לטובה
. שמש בשני מקומות ברקיע- שלטון חדש יבוא לעירו
. השמש דועך- יברח מן המחלוקת
. שמש משחיר- סימן למלך שימות או שיבוא עליו מחלוקת
. שמש לוקה- ליקוי- סימן למלחמה, מוות או חולי
. שמש וירח לוקים- סימן שיבוא קצף על אותה מדינה

. שעווה - סימן טוב לו. רבי זירא
. שעורים - סרו עוונותיו
שפחה - סימן טוב לו
. שפחה מוכרת תרנגולים- יזכה לבנים
. שקדים- אכל שקדים לחים או חמוצים- סימן לחלאים שיבואו לו
. שרים- מנהיגים- סימן טוב מאוד
שרצים- סימן לאוייבים
. שתיה- הוא שותה מי גשם- יבוא לשמחה
. שתה מים חמים- סימן טוב לו
. שתה מים קרים- ירבה ממונו

- שתן
. הנפנה בחלום- סימן יפה לו
. ראה שתן בכלי זהב או כסף או כלי נכבד- סימן שיוליד בנים מאשה נכבדת
. השתין דם- אשתו תפיל
. ראה שתן בכלי מגונה- סימן לאשה כעורה

- תאנה
. ראה תאנים- תורתו תהיה זכורה וקבועה בליבו
. אכל תאנים שחורות- סימן לעמל
אכל תאנים יבשים- יזכה להרוויח
. אכל תאנים לחים- ימצא ממון במסתר
. תבואה- קוצרים התבואה- ישמע בני אדם שהורגים זה את זה
. ליקט תבואה מהשדה- יזכה לפרנסה טובה

. תיש- תישים- סימן לגשם שיבוא ויזכה לברכות
. נגחוהו תישים- יעלה לגדולה ויועיל להרבה בני אדם
. שתה חלב תישים- מזונותיו מרובים

. תכריכים- תכריכי מת- יתקרב להקב"ה בזכות מעשה טוב שעשה
. תלוי- ראה עצמו נתלה- יעלה לגדולה

- תמרים
. תמו עוונותיו. אבל לא כדאי שיצא לפני שר או השלטון
תמרים שלא בשלו כל צרכן- הכוונה בוסר- סימן לא טוב
ונראה שמשמיים מרמזין לו שישוב על עוונותיו וטוב שיאמר וידוי המפורט
. אצל קבר צדיק גדול ויתן פדיון נפש ומשמיים ירחמוהו
. שתה משקה של תמרים- יזכה לעושר ולטוב
. אכל תמרים- צרה תבוא לו ויתכפרו עוונותיו

- תנשמת
. צד את התנשמת- יחלה ויתרפא
. התנשמת על ביתו- אבל יהיה לו
. שחט תנשמת- סימן טוב לו
. שמע תנשמת- בלי לראות אותה- סימן טוב לו
. תענית- ראה עצמו מתענה- סימן לא טוב

. תפוחים- נראה בס"ד שבכל ענין שראה תפוחים- סימן טוב לו
. אכל תפוחים- יזכה לחיים טובים ולגדולה ויש אומרים צרה תבוא לו
. ראה אילן תפוחים מתוקים- סימן על אדם טוב ועשיר
. אילן תפוחים חמוצים- סימן על אדם רע

- תפילה
. הוא מתפלל ולא סיים- סימן יפה לו
. מתפלל וסיים - נראה בס"ד שהוא חלום טוב
ראה עצמו חזן- אם ראוי הוא להיות חזן- יזכה לגדולה
. ואם אינו ראוי להיות חזן- בושה תבוא לו
. תפילין- הוא מניח תפילין- יצפה לגדולה

- תרנגול
. תרנגול- יצפה לבן זכר
. תרנגולים - יצפה לבנים זכרים ויש אומרים דירה נאה תהיה לו, או גינה נאה
. תרנגולת נקבה- יזכה לגינה נאה, מזל, לשמחה או לבית מדרש נאה
. תרנגולות הרבה שהולכות בביתו או לפניו- יזכה לעושר ולכבוד. רש"י
. שפחה מוכרת תרנגולים- יזכה לבנים


פתרון חלומות מאיכא רבתא

החלום בתחילת הלילה אינו אותו אמת, החלום בחצות הלילה הוא שקר וגם אמת, החלום קרוב לבוקר
. כולו אמת


חלם שבלע עין
סימן על שני אחים שהסתבכו בעברה
חלם שהוא מתפלל
אז יצטרך להתפלל
חלם שעינו כואבת
סימן שאדם ירא שמיים ומאמין - חולה
החולם על מלאך בליקוי ירח עין
סימן המורה על מלחמה
חלם ששתי עיניו כואבות
סימן ששני אחים חולים
החולם על מלאך בליקוי חמה
שר אחד ימרוד במלך או בשליט שלו, יפסיד לו וינוצח
חולם שהשן כואבת
סימן שאחד מקרובי משפחתו חולה
חלם על כרם
סימן שאשתו מעוברת בהריון
חולם שהשן נופלת
סימן שבנו או קרובו מת
הרואה ענבים בחלום
סימן שיגדל הולד
חלם שמכים על שיניו
סימן ליותר צער
החולם שהגפן מתלכלכת
סימן שתפיל את הולד
חלם על חיתוך בשר
סימן למחלוקת וריב
חלם שרוחץ את עצמו
סימן שיהיה לו רע
חלם על אש בתנור או בכבשן
אז מידות ודברים רעים יהיו לו
הרואה מקדש
סימן שבית צדיק יחרב
חלם על שלג בקיץ
סימן לשרפה מאש
החולם על דלת של בית נופלת
סימן שאישתו תמות
רואה את עצמו פורח
ילך למקומות רחוקים
חלם שהוא עולה להר
סימן לצער
חלם שהוא אוכל מעדנים
סימן שבני אדם יבכו
חלם שהולך יחף
זה סימן רע לו
חלם על יום כיפור או יסורים
סימן מוות חס ושלום
חלם שאוכלים והוא לא
הם יבכו ולא הוא
חלם שהוא מלקט תבואה מהקמה - שדה
סימן שפרנסתו ומזונותיו הם במצב טוב
חלם שנחש רץ אחריו או הכישו
פרנסתו תהיה מרווחים ומסחר
חלם שחרב אחריו
סימן שיקבל פחד
חלם שהוא תופס בחיקו ציפור או דגים
סימן שאשתו תכנס להריון
אם הוא פנוי אז יקח אשה. כנ"ל לנקבה
חלם שיש פרח בחיקו
צריכים תענית וצום מזכר לזכר
ונקבה לנקבה, ויעננו בכפרות
חלם ששיני הנער כואבים
יבוא לאב או לאם שטף דם או יהיה לאביו צער גדול


לפרושים ופתרונות נוספים


<-- ח ז ר ה