האות השביעית, מבורכת, שייכת למרקורי, אנרגיות , שינויים ואי שקט
.בשלילה מזכירה את החרב